Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2019

Carrion
5350 1c67 390
Reposted fromnajlepsza najlepsza viajointskurwysyn jointskurwysyn
Carrion
8635 a5ac 390
Carrion
6078 b7bc 390

◢ ◤

Reposted fromwakemeupx wakemeupx viajointskurwysyn jointskurwysyn
Carrion
Carrion
5045 b951 390
Carrion
Reposted fromniemensch niemensch viajointskurwysyn jointskurwysyn
Carrion
Carrion
Carrion
5886 5f95 390
Reposted fromsoftboi softboi viajointskurwysyn jointskurwysyn
Carrion
7413 ad00 390
Reposted fromgrobson grobson viajointskurwysyn jointskurwysyn
Carrion

Kiedyś znajomi się odwiedzali, teraz się wyświetlają.

Carrion
7210 7688 390
Reposted fromsoftboi softboi viajointskurwysyn jointskurwysyn
Carrion
8267 1057 390
Carrion
Carrion
0519 723a 390
Reposted fromerq erq viatheworstnightmare theworstnightmare
Carrion
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viarelationshit relationshit
Carrion
Soup.io jest jak niekończące sie toksyczne związki. Ile razy by nie znikała, Ty i tak do niej wrócisz.
Reposted fromriddl3m riddl3m viarelationshit relationshit
Carrion
9486 8c27 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viarelationshit relationshit
Carrion
8243 49b6 390
Carrion
6321 143b 390
Reposted fromtfu tfu viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl